Våra tjänster

Våra tjänster

Vår ambition är att förbättra kommunikationsmöjligheterna och öka förtroendet gällande personuppgifter. Vi som du känner att det finns en stor osäkerhet kring hur dessa hanteras i dagsläget och har därför byggt den här tjänsten.

Här får du tillgång till en säker kommunikationsväg som underlättar din möjlighet att kontakta hundratals organisationer på ett och samma ställe utan att behöva leta upp deras kontaktuppgifter. I portalen kan du kommunicera direkt med de organisationer du valt att kontakta utan att behöva vara rädd för att dina personuppgifter kommer på villovägar.

Tillsammans med dig har vi ambitionen att utöka databasen och vår gemensamma möjlighet till kontroll. Vi vill alla kunna dela med oss av våra personuppgifter när vi vill men också ha möjligheten att ta tillbaka vårt samtycke efter att vår relation med organisationen är slut.

Kom gärna med feedback hur vi gör tjänsten bättre.

Ytterligare 1 sökning i den utökade databasen vid en senare tidpunkt
Innebär att du först kan skicka en begäran om att organisationen ska berätta vilka personuppgifter de sparat för att sedan i framtiden göra kunna göra en ny förfrågan utan att betala något mer. Du får då tillgång till den uppdaterade databasen och har möjlighet att lägga till nya organisationer som vanligt.

Utnyttja din ”rätt att bli glömd”
Ofta registrerar vi våra personuppgifter hos företag för att kunna ta del av deras tjänster. Vilka personuppgifter som registrerar varierar väldigt mycket men vanligast är e-post, namn, personnummer och adress, uppgifter om dina köp, och vilka webbplatser du besöker. Vissa appar ges också tillgång till mer eller mindre allt i din telefon. Dessa uppgifter används sedan för att skicka direktmarknadsföring till dig. Eller säljs vidare till andra bolag som använder informationen för att sälja sina produkter till dig. Eller vill påverka dig av andra anledningar såsom dina politiska åsikter, religion eller känslor för något som de via din profil vet du är engagerad i.

Alla dessa uppgifter som sprids över världen och riskerar att hamna i orätta händer. Som till exempel fallet med Cambridge Analytica som Facebook sålt uppgifter till. Risken ökar alltid när våra pensionsuppgifter sprids mer och mer att de plockas upp av oseriösa aktörer som kan använda den till exempelvis ID-kapningar.

Företagen som du ber ska ta bort dina uppgifter har nämligen också en skyldiget att i möjligaste mån informera sina samarbetspartner om din begäran att bli bortglömd.

Stoppa/begränsa direktreklam
Ofta registrerar vi våra personuppgifter hos företag för att kunna ta del av deras tjänster. Vilka personuppgifter som registrerar varierar väldigt mycket men vanligast är e-post, namn, personnummer och adress, uppgifter om dina köp, och vilka webbplatser du besöker. Vissa appar ges också tillgång till mer eller mindre allt i din telefon. Dessa uppgifter används sedan för att skicka direktmarknadsföring till dig. Eller säljs vidare till andra bolag som använder informationen för att sälja sina produkter till dig. Det liknar i hög grad telefonförsäljning där olika aktörer konstant kontaktar dig för att sälja sina produkter.

Sortering och bevakning
I portalen håller du enkelt ordning på vilka organisationer som du skickat en fråga till och vilka svar du fått. På så sätt håller du enkelt koll på hela kommunikationsflödet.

 

Gå tillbaka