Läs mer företag

En enkel kommunikationslösning i din GDPR-process

Tjänsterna ger er tillgång till en säker kommunikationsväg vilken underlättar er hantering av GDPR-processen. Vi hjälper er säkerställa identiteten på privatpersonen med Bank-ID. Ingen vill riskera att skicka personuppgifter till fel person.

Väljer ni att använda API- eller portaltjänsten så minskar ni sårbarheten som finns med e-post och därmed risken för bedrägerier. Vidare är våra tjänster helt plattformsoberoende vilket gör det enkelt och smidigt för er att använda tjänsterna. Ni slipper även lägga egen tid och utvecklingskostnader för att bygga egna lösningar.

Fördelarna är att ni får ett enkelt verktyg som hjälper er att hantera allehanda förfrågningar som kommer bolaget tillhanda. En form av "mina sidor" som gör det enkelt att kommunicera till rätt person i en säker miljö. Ingen vill ju chansa med någon annans personuppgifter!

Naturligtvis har ni möjlighet att sätta er egen prägel på verktyget, egna färger, varumärke etc.

Koncernlösning
Är ni en kommun eller koncern med flera enheter (dotterbolag/förvaltningar/affärsområden) så kan ni enkelt använda vårt verktyg för att administrera alla ärenden. Vi skapar ett gränssnitt ut mot den registrerade och via frågor och API:er styr ni sedan förfrågningarna och informationen till berörda parter internt. Vilket ger följande fördelar:  

  1. Ett gränssnitt mot den registrerade
  2. Ärendehantering internt
  3. Segregation of duties

 

Förklaringar:

PIC Control – API
Väljer ni API tjänsten får ni möjlighet att automatisera hela flödet från ax till limpa. Hela GDPR processen förenklas och ni kan lägga fokus på er huvudverksamhet. Detta genom att ni helt elektroniskt och automatiskt hanterar de förfrågningar som ni erhåller.

PIC IT – Portal   
Vår portallösning ger er tillgång till ett gränssnitt där ni enkelt kan kommunicera med privatpersonerna och säkert dela information åt båda håll. Detta genom att ni som företag loggar in hos PIC och hanterar era ärenden.

PIC 1 – e-post
Ni kan också välja att hantera privatpersonernas förfråganingar via e-post och där delge dem informationen om vilka personuppgifter ni har. Detta kräver dock en stor insats från er.

Automatisk hantering
Automatisk hantering innebär att du med hjälp av vårt API kan hantera hela flödet med automatik och utan handpåläggning. Detta från att ni får en förfrågan via portalen till att ni svarar den registrerade. Information om integration med vårt API – klicka här.

Hänvisningsmöjligheter
Genom får hänvisningsmöjlighet ger vi er möjlighet att hantera flera bolag inom samma koncern genom att med automatik svara den registrerade att de erhållit ett svar men från ett annat bolag inom koncernen. Ni kan via den här funktionen också bygga in automatiska svar, till exempel en hänvisning till var den registrerades information finns tillgänglig.

Bifoga information säkert
Via portalen eller API:et så kan ni bifoga texter, filer eller andra dokument i läsbar form till den registrerade. Ni slipper att skicka känslig information med till exempel e-post.

Slipp osäker e-post
Som alla vet så är dagens e-post inte säker varför andra kommunikationslösningar som att använda portallösningar eller API:er är att föredra.

Analysmöjligheter
I inloggat läge så ser ni bland annat hur många begäranden om registerutdrag ni erhållit och hur snabbt ni svarar. Vilket underlättar er process för att följa GDPR.

Statushantering
Statushantering innebär att ni kan markera var ni är i ärendeprocessen. Ni kan till exempel ange att ärendet är pågående eller löst. Detta för att underlätta er interna process och på ett enkelt sätt följa vad som är avklarat och utestående.

Kontroll över informationsflödet
Med hjälp av PIC får ni en motpart som hjälper er att säkerställa identiteten på privatpersonen. Tillgång till en säker kommunikationsväg där alla parter är kända och en möjlighet att automatisera flödet helt. I Portal och API tjänsten kommer ni också kunna kommunicera direkt med privatpersonen om de har frågor.

Säkerställer identiteten för privatpersonen
Vi hjälper er att säkerställa identiteten på den som skickat en förfrågan till er. Detta genom att samtliga privatpersoner måste använda Bank-IB för att logga in och skicka sin begäran samt få tillgång till era svar. Utöver Bank-ID säkerställer vi också en av
e-postadresserna som privatpersonen angivit. Allt för att göra det så tryggt och säkert för er!

Kontakt
Har du ytterligare frågor eller vill ha en Demo. Maila då foretagssupport@privateidentitycontrol.com eller ring 0730-481411

Gå tillbaka