APIKom igång med vårat API

Sköt hela flödet för GDPR förfrågningar automatiskt eller integrera mot era system via vårt API.Se teknisk dokumentationFunktioner

Poll

Hämta ner nya förfrågningar och hantera dem i ert eget system.

Besvara

Låt ert system enkelt besvara förfrågningar via vårt API. Genom detta kan ni undvika dubbelarbete och spara tid.

Bifogade dokument

Komplettera enkelt svaren ni lämnar genom att bifoga dokument av alla typer. Rekommendationen är dock att dokumenten skickas som PDF för att efterleva GDPR-direktiven om att svaren ska levereras på ett lättillgängligt sättBeskrivning

Get Control tillhandahåller ett REST-baserat API för att minska administrationen kring förfrågningar från privatpersoner. Genom att integrera tex ert CRM-system med Get Controls API så kan ni automatisera hela flödet kring hantering av förfrågningar.